Ano ang Mapanganib na Basura sa Bahay at Paano Ko ito Itatapon?

A paint brush, three paint cans, three chemical bottles, a gas canister, and different sets of batteries next to each other

Ang mga kemikal na tinatanggap ng Programa sa Mapanganib na Basura sa Bahay ay nabibilang sa isa sa apat na kategorya ng panganib ng D.O.T.:​

DOT Hazards (flammable, corrosive, toxic, and oxidizer)

Nagniningas: 
​Mga pintura, tuyo o basa, mga produktong mula sa petrolyo, mga pampakintab, gasolina​

Mga nakasisirang bagay: 
Mga asido, base, baterya, mga pantanggal ng bara sa paagusan

Mga nakalalason: 
Mga lason, pestisidyo, mga kemikal sa paghahardin, ammonia, pantunaw​

Reactive: 
Mga kemikal para sa pool, hydrogen peroxide, iodine, perchlorate​

Sari-sari: 
Propane, helium, maliliit na tangke ng oxygen, mga detektor ng usok, fluorescent lamp, gamot, matatalim na bagay​

 

Mga Tagubilin para sa mga Kasali sa Pagdadala mula sa Bahay

  • Pakidala ng katibayan ng paninirahan sa pagdadalhan
  • ​Hindi namin maibabalik ang anumang sisidlan ng inyong basura, kabilang ang anumang basurahan sa pagreresiklo ng plastik, kahon, basurahan, lata ng gas, o timba ng pintura
  • At, pakialis ang anumang bagay na mahalaga o mga produktong hindi basura mula sa inyong paradahan. Mabilis na kumikilos ang aming serbisyo, at hindi namin nais na maging sanhi ng pagkalito
  • Mangyaring huwag magdala ng anumang alagang hayop sa pagdadalhan

​ 

Upang malaman ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa inyong basura matapos ninyong madala ito, mangyaring mag-click.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.